App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2020./2021.

za IX. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Metodika matematike 3

Metodika hrvatskog jezika 3

Metodika prirode i društva 3

Metodika likovne kulture 3

Metodika glazbene kulture 3

Kineziološka metodika 3

Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Napredno korištenje računala


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Metodika rada u kombiniranim razredima

Metode aktivnog učenja

Čitanje lektire