App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2020./2021.

 

Za V. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2020./2021.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Didaktika

Inkluzivni odgoj i obrazovanje

Osnove kineziologije

Žanrovi u dječjoj književnosti

Scenska kultura

Likovna kultura 2

Glazbeni praktikum 1 - gitara

Glazbeni praktikum 1 - klavir

Stručno-pedagoška praksa 1


A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA


Zavičajna književnost


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:


Grafičko komuniciranje

Zborno pjevanje 5

Elementi igre u razrednoj nastavi